--E no apartado de mariscadoras xa tendes  os  dias

de  traballo do mes  de Xullo.